Aćamović, B. (2022) Витман и Шели у есејима Анице Савић Ребац, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 53(175), стр. 163–182. doi: 10.18485/kis.2021.53.175.7.