Andonovska, B. и Teodorski, M. (2022) Психоанализа у српској књижевној критици и култури: пролегомена, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 53(175), стр. 79-100. doi: 10.18485/kis.2021.53.175.4.