Grujić, M. (2022) Зашто феминистички читати прозу: о приступу српској књижевности из угла феминистичких теорија, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 53(175), стр. 57–78. doi: 10.18485/kis.2021.53.175.3.