Author Specified, N. (2022) Девет деценија Драгослава Михаиловића, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 53(174), стр. 447–448. Available at: http://knjizevnaistorija.rs/index.php/home/article/view/239 (приступљено: 6Децембар2023).