Đorđević, D. (2022) Мотив метајезика у роману Привиђења из сенке Мансуре Изудин, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 53(174), стр. 145–159. doi: 10.18485/kis.2021.53.174.6.