Zečević, B. (2022) Зенитистичка филмска монтажа пре филма или Мицићево откриће водећег принципа авангарде, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 53(175), стр. 221–234. doi: 10.18485/kis.2021.53.175.9.