Specified, N. A. (2021) Завршена обнова Мицићевог гроба у години великих јубилеја српске авангарде, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 53(173), стр. 433-434. Available at: http://knjizevnaistorija.rs/index.php/home/article/view/191 (приступљено: 22Фебруар2024).