Specified, N. A. (2021) Издавачка дјелатност центра за српске студије, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 53(173), стр. 431. Available at: http://knjizevnaistorija.rs/index.php/home/article/view/190 (приступљено: 6Децембар2023).