Grušanović, Z. (2021) Херој као књижевни и друштвени конструкт, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 53(173), стр. 373–392. doi: 10.18485/kis.2021.53.173.20.