Stojanović, L. (2021) Конструкт детињства у Андрићевој приповеци ‚Деца‘, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 53(173), стр. 349–371. doi: 10.18485/kis.2021.53.173.19.