Mančić, A. и Teodorski, M. (2021) Транскултурне перспективе (уводник), Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 53(173), стр. 145–154. doi: 10.18485/kis.2021.53.173.8.