Guardi, J. (2021) Друштвенa критика и положај жена у алжирској књижевности на арапском, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 53(173), стр. 91-102. doi: 10.18485/kis.2021.53.173.5.