Specified, N. A. (2021) Приповедање прошлости у новим медијима и окружењима, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 52(172), стр. 305-306. Available at: http://knjizevnaistorija.rs/index.php/home/article/view/152 (приступљено: 22Фебруар2024).