Juvan, M. (2020) ‚Избрисани‘ између политике порицања и егземпларности савременог словеначког романа, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 51(169), стр. 53-75. doi: 10.18485/kis.2019.51.169.3.