Krstić, P. (2021) Клацкалица једног жанра: између науке и фикције, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 52(172), стр. 167-187. doi: 10.18485/kis.2020.52.172.10.