Author Specified, N. (2021) Књижевнонаучни скуп Војислав Илић и рађање модерне српске поезије, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 51(168), стр. 415. Available at: http://knjizevnaistorija.rs/index.php/home/article/view/126 (приступљено: 1Април2023).