Author Specified, N. (2021) Електронски часопис Сербика, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 51(168), стр. 411–413. Available at: http://knjizevnaistorija.rs/index.php/home/article/view/125 (приступљено: 24Септембар2023).