Pišev, M. и Stajić, M. (2022) Чајкановићева проучавања народних веровања о биљу у светлу савремених етноботаничких истраживања, Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, 53(174), стр. 67–94. doi: 10.18485/kis.2021.53.174.3.