BANOVIĆ, J.; BRADIĆ-MARTINOVIĆ, A. Дигитализација у служби дисеминације научних публикација у хуманистичким и друштвеним наукама у Србији. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 53, n. 175, p. 397–419, 31 mar. 2022.