AUTHOR SPECIFIED, N. In memoriam – Тања Поповић (1963–2020). Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 52, n. 170, p. 347, 3 nov. 2020.