ŽIVKOVIĆ, M. О реликвијарној и култној пракси српског средњег века. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 52, n. 170, p. 337–339, 30 out. 2020.