SREBRO, M. L’enfant terrible српске књижевности или велики скандализатор: рецепција дела Миодрага Булатовића у Француској. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 52, n. 170, p. 269–293, 30 out. 2020.