ZLATKOVIĆ, B. Политичке борбе кнеза Милоша Обреновића (1815-1839) – од историје до усмене народне традиције. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 52, n. 170, p. 235–253, 29 out. 2020.