JAĆIMOVIĆ, S. Пољска у путописним репортажама Станислава Кракова. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 55, n. 180, p. 27–40, 1 fev. 2024.