SOLAR, M. Русо y чвору књижевног и економског. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 52, n. 170, p. 109–130, 28 out. 2020.