ALBIN ŠIRCA, A. Генеалогија свакодневице: словеначка поезија у транзицији. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 52, n. 170, p. 53-76, 27 out. 2020.