ŽUNKOVIČ, I. Књижевно-дарвинистичко поређење Антигоне Доминика Смолеа и Касандре Бориса А. Новака. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 52, n. 170, p. 9-29, 27 out. 2020.