GOLIJANIN, V. Мисиолошке импликације Чајкановићеве теорије о пореклу крсне славе. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 54, n. 178, p. 9–25, 28 mar. 2023.