JOVANOVIĆ, V. Иза сатире приповетке „Задатак овог преводиоца” Тода Хасака-Луја: зачарани круг књижевности на „опскурним” језицима. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 54, n. 177, p. 347–405, 31 jan. 2023.