MILINKOVIĆ, J. Стратегије формирања часописне читалачке публике. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 54, n. 177, p. 167–193, 31 jan. 2023.