SPECIFIED, N. A. Мит, традиција и симбол у лирици Милоша Црњанског. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 54, n. 176, p. 415–416, 25 dez. 2022.