ŠIMAK SPEVAKOVA, M. Међукњижевне везе у прози словачког аутора Павела Виликовског из угла рецепције и превода. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 51, n. 169, p. 351-363, 13 out. 2020.