SPECIFIED, N. A. Издања Института за књижевност и уметност у 2021. години. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 53, n. 175, p. 459–473, 31 mar. 2022.