JOVANOVIĆ, I. Читање и књижевност за младе. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 53, n. 175, p. 449–452, 31 mar. 2022.