PLAOVIĆ, I. Словени у свету логике. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 53, n. 175, p. 441–447, 31 mar. 2022.