TICA, D. Прошлост и садашњост у збирци прича Маргарет Атвуд „Савјети за преживљавање у дивљини“. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 53, n. 175, p. 375–396, 31 mar. 2022.