MLAĐENOVIĆ, M. Лаза Костић и Езра Паунд у драми „Homo volans“ Ненада Прокића. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 53, n. 175, p. 359–374, 31 mar. 2022.