PRTIJA, S. „De conscribendis epistolis“ Еразма Ротердамског и античка теорија писма. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 53, n. 175, p. 317–333, 31 mar. 2022.