GAVRILOVIĆ, M. Мит у теоријским радовима Нортропа Фраја. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 53, n. 175, p. 293–313, 31 mar. 2022.