AĆAMOVIĆ, B. Витман и Шели у есејима Анице Савић Ребац. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 53, n. 175, p. 163–182, 31 mar. 2022.