SIMIĆ, Z. Авангард(н)е у преводу: преводи(тељке) руске и англо-америчке авангардне поезије 1920-их година у Србији/Југославији. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 53, n. 175, p. 131–162, 31 mar. 2022.