ANDONOVSKA, B.; TEODORSKI, M. Психоанализа у српској књижевној критици и култури: пролегомена. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 53, n. 175, p. 79-100, 31 mar. 2022.