ANDONOVSKA, B.; JEVREMOVIĆ, P. „И тај добри момак је писао“: чешка (ауто)биографија Гаврила Принципа. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 51, n. 169, p. 225-254, 12 out. 2020.