MUSTUR, M. Наоружани поглед: англосаксонска нова критика у српској књижевној мисли. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 53, n. 175, p. 37-56, 31 mar. 2022.