POPOV, J. На раскршћу утицаја: структурализми у Србији. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 53, n. 175, p. 9-35, 31 mar. 2022.