AUTHOR SPECIFIED, N. Девет деценија Драгослава Михаиловића. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 53, n. 174, p. 447–448, 27 jan. 2022.