ĐORĐEVIĆ, D. Мотив метајезика у роману Привиђења из сенке Мансуре Изудин. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 53, n. 174, p. 145–159, 26 jan. 2022.