GHARAIBEH SIMONOVIĆ, M. Хасан Бласим: реквијем за Ирак, реквијем за књижевност. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 53, n. 174, p. 129–144, 26 jan. 2022.