SPECIFIED, N. A. Завршена обнова Мицићевог гроба у години великих јубилеја српске авангарде. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 53, n. 173, p. 433-434, 20 set. 2021.