SPECIFIED, N. A. Издавачка дјелатност центра за српске студије. Књижевна историја — часопис за науку о књижевности, v. 53, n. 173, p. 431, 20 set. 2021.